icon icon
Hotline: (84) 937 572 482

HÀNH LÝ

Hành lý xách tay

Qui định cân hành lý xách tay tại cửa lên máy bay tịa các Tiều Vương Quốc A Rập Thống Nhất (U.A.E)

Hành lý miễn cước nội địa

Hành lý miễn cước sẽ phụ thuộc vào hạng đặt chỗ mà khách mua vé

Hành lý quá cước

Hướng dẫn đóng gói hành lý của bạn.

Kết nối chúng tôi qua

kết nối Facebook  kết nối Twitter  kết nối Google Plus  kết nối You Tube
Chấp nhận thanh toán
Thanh toán

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Hỗ trợ khách hàng
ĐT: (84.8) 38 22 77 55